Bibliotekkafeen

Årets første støttespiller er Renée
som jobber på bibliotekkaffeen.
Vi er takknemlig for støtten dere gir oss og at plakaten vår kan henge synlig i byen.

x

x

x

x

x